Persoonlijke diepte-interviews

Een helder inzicht op consumentenniveau

De deelnemers aan de diepte-interviews worden naukeurig geselecteerd op basis van kwalitatieve criteria.

Een professioneel en ervaren interviewer zal het interview leiden op basis van een gespreksleidraad.

Hierdoor wordt het mogelijk om verregaand in te gaan in de materie, zelfs indien dit in eerste instantie niet zo gepland was. Het resultaat is dat we diepe inzichten kunnen verwerven in de redenen waarom mensen doen wat ze doen en hoe het beslissingsproces verloopt.

Dieptegesprekken kunnen worden opgezet bij Day One, op een andere centrale locatie of bij de respondent thuis. Telkens wordt na afloop van de gesprekken een uitgebreid rapport opgesteld voor de opdrachtgever.

Lees meer over:

Focus groepsgesprekken

Kwalitatief onderzoek


Klanten vragen ons momenteel :

Hoe moet mijn advertentie opgebouwd worden zodat mijn doelpubliek optimaal wordt aangesproken?

Welk logo (concept) alligneert het beste met een specifieke doelgroep?

Hoe ziet het beslissingsproces binnen mijn markt eruit en hoe kan ik hierop inspelen?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat er een kruisbestuiving ontstaat bij bestaande klanten tussen mijn verschillende productgroepen?

Waarom gaan mijn klanten naar de concurrentie?

Hoe kan ik het beste een doelgroep aanspreken uit een andere cultuur?

Wat zijn de verschillen in benadering tussen verschillend (sub) doelgroepen?

Wat moet ik doen om mijn ex klanten terug te krijgen?

Wat doet de concurrentie beter of anders dan wij?

Stel ons zelf een vraag:


Contact
Day One
Kernenergiestraat 19 bus 232
B2160 Antwerpen
T: +32 (0) 495 79 29 95
Email
DayOneResearch@gmail.com